Cách xử lí rác nào sau đây có thể giảm và hạn chế gây ô nhiễm môi trường nhất ?

A. Đốt và xả khí lên cao
B. Chôn sâu
C. Đổ tập trung vào bãi rác
D. Phân loại rác và tái chế
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...