Cách xác định chiều của lực từ nào sau đây là đúng?

Đặt bàn tay trái cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều dòng điện thì chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

A.

theo chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.

B.

ngược với chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.

C.

cùng chiều với ngón tay cái choãi ra.

D.

ngược chiều với ngón tay cái choãi ra.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngược với chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.

Trong trường hợp này, đường sức từ vẫn đâm xuyên vào lòng bàn tay, nhưng ngón tay cái choãi ra 90° chỉ chiều dòng điện nên chiều của lực từ sẽ đi từ các ngón tay vào cổ tay. (Nếu dòng điện đi từ cổ tay đến ngón tay thì chiều của lực từ là chiều ngón tay cái choãi ra 90° như trong quy tắc).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...