Cách xác định chiều của lực từ nào sau đây là đúng?

Đặt bàn tay trái cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều dòng điện thì chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

A.

theo chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.

B.

ngược với chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.

C.

cùng chiều với ngón tay cái choãi ra.

D.

ngược chiều với ngón tay cái choãi ra.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...