Cách xác định chiều của lực từ nào sau đây là đúng?

Đặt bàn tay trái cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều dòng điện thì chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

A.

theo chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.

B.

ngược với chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.

C.

cùng chiều với ngón tay cái choãi ra.

D.

ngược chiều với ngón tay cái choãi ra.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...