Cách phân loại vật rắn nào sau đây là đúng?

A.

Vật rắn đơn tinh thể và vật rắn đa tinh thể.

B.

Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình.

C.

Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình.

D.

Vật rắn đa tinh thể và vật rắn vô định hình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...