Cách phân loại nào sau đây đúng?

A.

Các loại vải sợi, sợi len đều là tơ thiên nhiên.

B.

Tơ capron là tơ nhân tạo.

C.

Tơ visco là tơ tổng hợp.

D.

Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...