Cách phân loại nào sau đây đúng?

A.

Các loại vải sợi, sợi len đều là tơ thiên nhiên.

B.

Tơ capron là tơ nhân tạo.

C.

Tơ visco là tơ tổng hợp.

D.

Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...