Cách nào sau đây không điều chế được NaOH ?         

A.

A: Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3

B.

B: Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ.

C.

C: Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3

D.

D: Cho Na2O tác dụng với nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 C. NH3 + Na2CO3 : không có phản ứng 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...