Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat

A.

đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm, axit sunfuric đặc

B.

đun sôi hỗn hợp axit axetic, etanol và axit sunfuric đặc trong cốc chịu nhiệt

C.

đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric đặc

D.

đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, etanol và axit sunfuric đặc

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

LT

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...