Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat

A.

đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm, axit sunfuric đặc

B.

đun sôi hỗn hợp axit axetic, etanol và axit sunfuric đặc trong cốc chịu nhiệt

C.

đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric đặc

D.

đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, etanol và axit sunfuric đặc

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

LT

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...