Cách mạng Việt nam từ năm 1919-2000 đã phát triển qua mấy giai đoạn chính

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...