Cách mạng Việt nam từ năm 1919-2000 đã phát triển qua mấy giai đoạn chính

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...