Cách mạng tháng Tám đã trải qua mấy cuộc tập dượt chủ yếu?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...