Cách mạng tháng Tám đã trải qua mấy cuộc tập dượt chủ yếu?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...