Cách mạng tháng Tám 1945 giành được thắng lợi đầu tiên ở:

A.

Hà Nội

B.

Huế

C.

Sài Gòn

D.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...