Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng

A. Vô sản
B. dân chủ tư sản kiểu mới
C. giải phóng dân tộc
D. dân chủ tư sản kiểu cũ
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...