Cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra vào

A.

cuối thế kỉ XVIII.

B.

nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

C.

nửa sau thế kỉ XX.

D.

cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...