“Cách mạng đã lấy từ tay địa chủ 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 2 triệu nông cụ chia cho nông dân nghèo”. Đó là kết quả của thời kì nào?

A.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa.

B.

Khôi phục kinh tế.

C.

Cải cách ruộng đất (1953-1956).

D.

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cải cách ruộng đất (1953-1956).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...