Cách li sinh sản được hình thành khi:

A.

Có sự thay đổi về vốn gen của quần thể.

B.

Có sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể. 

C.

Có sự giống nhau về vốn gen giữa các quần thể.

D.

Các quần thể của các loài khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...