Cách li sau hợp tử không phải là

A.

         Trở ngại ngăn cản tạo ra con lai.

B.

         Trở ngại ngăn cản sự thụ tinh.

C.

         Trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ.

D.

         Trở ngại ngăn cản con lai phát triển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B cách li trước hợp tử

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...