Cách làm nào trong các cách sau đây không tạo ra được suất điện động cảm ứng trong khung dây dẫn kín:

A.

Cho khung dây quay trong từ trường đều.

B.

Đặt khung dây trong từ trường đều, bóp méo khung dây để thay đổi diện tích S của khung.

C.

Cho khung dây chuyển động trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung dây luôn vuông góc với các đường sức.

D.

Thay đổi cảm ứng từ B của từ trường mà khung dây đặt trong đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cho khung dây chuyển động trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung dây luôn vuông góc với các đường sức.

Khi khung dây chuyển động trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung dây luôn vuông góc với các đường sức thì số đường sức qua mặt phẳng khung dây không thay đổi, nên từ thông qua khung dây không biến thiên, dẫn đến không xuất hiện suất điện động cảm ứng trong khung.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...