Cách làm nào trong các cách sau đây không tạo ra được suất điện động cảm ứng trong khung dây dẫn kín:

A.

Cho khung dây quay trong từ trường đều.

B.

Đặt khung dây trong từ trường đều, bóp méo khung dây để thay đổi diện tích S của khung.

C.

Cho khung dây chuyển động trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung dây luôn vuông góc với các đường sức.

D.

Thay đổi cảm ứng từ B của từ trường mà khung dây đặt trong đó.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...