Cách làm nào trong các cách sau đây không làm tăng suất điện động cảm ứng của máy phát điện xoay chiều một pha?

A.

tăng số cuộn dây mắc nối tiếp của phần ứng.

B.

tăng số cặp cực của phần cảm.

C.

tăng tốc độ quay của rôto.

D.

giảm số cặp cực của phần cảm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...