Cách làm nào trong các cách làm sau đây làm giảm công suất hao phí của hệ thống truyền tải điện?

A.

Tăng điện áp ở nơi phát điện.

B.

Giảm điện áp ở nơi phát điện.

C.

Tăng chiều dài dây tải điện.

D.

Giảm công suất truyền đi.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...