Cách làm nào trong các cách làm sau đây làm giảm công suất hao phí của hệ thống truyền tải điện?

A.

Tăng điện áp ở nơi phát điện.

B.

Giảm điện áp ở nơi phát điện.

C.

Tăng chiều dài dây tải điện.

D.

Giảm công suất truyền đi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tăng điện áp ở nơi phát điện.

Ta có Δ = R, mặt khác công suất và hệ số công suất là xác định, để làm giảm công suất hao phí người ta làm giảm điện trở R hoặc tăng điện áp U ở nơi phát điện, hoặc cả hai. Thực tế việc làm giảm điện trở R là tốn kém vì vậy người ta thường tăng điện áp ở nơi phát điện bằng máy tăng áp, sau đó đến nơi tiêu thụ điện người ta giảm điện áp bằng máy hạ áp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...