Cách diễn đạt nào sau đây đúng nhất với thời điểm nhà thơ Tố Hữu bắt gặp lí tưởng cộng sản được thể hiện trong bài thơ Từ ấy?

A.

Đó là giây phút tự hào nhất trong cuộc đời nhà thơ.

B.

Đó là giây phút xúc động nhất trong cuộc đời nhà thơ.

C.

Đó là giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời nhà thơ.

D.

Đó là giây phút mãn nguyện nhất trong cuộc đời nhà thơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đó là giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời nhà thơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...