Cacbon và oxi phản ứng theo phương trình hoá học sau: C + O2    CO2.

Nếu cho 1,2gam cacbon phản ứng với 1,68 lít khí oxi(đkc) thì lượng tối đâccbon đioxit sinh ra là:

 

 

A.

1,8 lít

B.

1,68 lít

C.

1,86 lít

D.

2,52 lít

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...