Cacbon và oxi phản ứng theo phương trình hoá học sau: C + O2    CO2.

Nếu cho 1,2gam cacbon phản ứng với 1,68 lít khí oxi(đkc) thì lượng tối đâccbon đioxit sinh ra là:

 

 

A.

1,8 lít

B.

1,68 lít

C.

1,86 lít

D.

2,52 lít

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1,68 lít

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...