Cacbon từ môi trường vào cơ thể sinh vật với vai trò:

A.

là thành phần cấu tạo các chất sống, là nguyên tố cần thiết cho mọi hoạt động sống.

B.

tạo CO2 để thải ra ngoài môi trường.

C.

tham gia vào các enzim chuyển hóa năng lượng.

D.

tham gia vào quá trình tạo năng lượng cho cơ thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

là thành phần cấu tạo các chất sống, là nguyên tố cần thiết cho mọi hoạt động sống.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...