Cacbon từ môi trường vào cơ thể sinh vật với vai trò:

A.

là thành phần cấu tạo các chất sống, là nguyên tố cần thiết cho mọi hoạt động sống.

B.

tạo CO2 để thải ra ngoài môi trường.

C.

tham gia vào các enzim chuyển hóa năng lượng.

D.

tham gia vào quá trình tạo năng lượng cho cơ thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

là thành phần cấu tạo các chất sống, là nguyên tố cần thiết cho mọi hoạt động sống.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học - Hệ Sinh Thái Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...