Cacbon trong thiên nhiên gồm 99% đồng vị C12 và 1% đồng vị C13. Khối lượng nguyên tử (u) của nguyên tố này là:

A.

12.

B.

11,99.

C.

12,01.

D.

12,02.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

12,01.

Vì mC = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...