Cacbon 14 có thời gian bán rã là:

A.

5600 triệu năm.

B.

5600 năm.

C.

11200 triệu năm.

D.

11200 năm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...