Cacbon 14 có thời gian bán rã là:

A.

5600 triệu năm.

B.

5600 năm.

C.

11200 triệu năm.

D.

11200 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5600 năm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...