Cacbon 14 có thời gian bán rã là:

A.

5600 triệu năm.

B.

5600 năm.

C.

11200 triệu năm.

D.

11200 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5600 năm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...