Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của ?

A.

ancol.

B.

xeton.

C.

amin.

D.

anđehit.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...