Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của ?

A.

ancol.

B.

xeton.

C.

amin.

D.

anđehit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

về cấu tạo cacbohidrat là những hợp chất polihidroxicacbonyl và dẫn xuất của chúng nên nhóm chức nhất thiết cần có là nhóm chức ancol( -OH)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...