Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức:

A.

Xeton.

B.

Anđehit.

C.

Amin.

D.

Ancol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ancol.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...