Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức:

A.

Xeton.

B.

Anđehit.

C.

Amin.

D.

Ancol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ancol.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...