Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ:

A.

Đa chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.

B.

Tạp chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(HO)m.

C.

Tạp chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.

D.

Tạp chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(HO2)m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tạp chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...