Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ:

A.

Đa chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.

B.

Tạp chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(HO)m.

C.

Tạp chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.

D.

Tạp chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(HO2)m.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...