Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ:

A.

Đa chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.

B.

Tạp chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(HO)m.

C.

Tạp chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.

D.

Tạp chức mà đa số chúng có công thức chung là Cn(HO2)m.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...