Cacbohiđrat là gì?

A.

Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đa chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.

B.

Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.

C.

Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức.

D.

Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đa chức và đa số chúng có công thức chung làCn(H2O)n.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...