Các yếu tố xác định lực căng bề mặt nào sau đây là không đúng?

A.

Đặt lên đường giới hạn l của mặt ngoài khối lỏng, có độ lớn F = σl.

B.

Chiều của lực tác dụng song song với đường giới hạn của mặt ngoài khối lỏng.

C.

Phương của lực tiếp tuyến với mặt ngoài của khối lỏng.

D.

Chiều của lực có tác dụng thu nhỏ diện tích mặt ngoài của khối lỏng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chiều của lực tác dụng song song với đường giới hạn của mặt ngoài khối lỏng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...