Các yếu tố xác định lực căng bề mặt nào sau đây là không đúng?

A.

Đặt lên đường giới hạn l của mặt ngoài khối lỏng, có độ lớn F = σl.

B.

Chiều của lực tác dụng song song với đường giới hạn của mặt ngoài khối lỏng.

C.

Phương của lực tiếp tuyến với mặt ngoài của khối lỏng.

D.

Chiều của lực có tác dụng thu nhỏ diện tích mặt ngoài của khối lỏng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chiều của lực tác dụng song song với đường giới hạn của mặt ngoài khối lỏng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...