Các xí nghiệp in phân bố rộng rãi nhưng các xí nghiệp có quy mô lớn, kĩ thuật cao nhất cả nước tập trung ở:

A.

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

B.

Hà Nội và Hải Phòng.

C.

TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.

D.

Bình Dương và Cần Thơ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...