Các xí nghiệp in phân bố rộng rãi nhưng các xí nghiệp có quy mô lớn, kĩ thuật cao nhất cả nước tập trung ở:

A.

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

B.

Hà Nội và Hải Phòng.

C.

TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.

D.

Bình Dương và Cần Thơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...