Các xí nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ở nước ta tập trung chủ yếu ở vùng nào?

A.

Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

B.

Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

C.

Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ.

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...