Các vườn quốc gia như Cúc Phương, Bạch Mã, Nam Cát Tiên thuộc loại :

A.

Rừng phòng hộ.

B.

Rừng đặc dụng.

C.

Rừng khoanh nuôi.

D.

Rừng sản xuất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Rừng đặc dụng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...