Các vườn quốc gia như Cúc Phương, Bạch Mã, Nam Cát Tiên thuộc loại :

A.

Rừng phòng hộ.

B.

Rừng đặc dụng.

C.

Rừng khoanh nuôi.

D.

Rừng sản xuất.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...