Các vùng núi và cao nguyên nước ta dân cư thưa thớt là do

A.

có lịch sử phát triển lâu đời hơn so với các vùng đồng bằng

B.

quá trình đô thị hoá diễn ra chậm, ít các thành phố và đô thị đông dân.

C.

giao thông khó khăn, kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí thấp.

D.

nhiều tài nguyên khoáng sản còn dưới dạng tiềm năng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...