Các vùng núi ở nước ta có sự khác nhau nào sau đây?

A.

Khác nhau về sự sắp xếp các mạch núi.

B.

Khác nhau về độ cao.

C.

Khác nhau về hình thái địa hình.

D.

Khác nhau về sự sắp xếp các mạch núi và khác nhau về độ cao hoặc khác nhau về hình thái địa hình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khác nhau về sự sắp xếp các mạch núi và khác nhau về độ cao hoặc khác nhau về hình thái địa hình.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...