Các vật dụng bằng đồng khi để lâu trong không khí ẩm thường bị bao phủ bởi một lớp màng màu xanh. Hiện tượng này là do:

A.

Đồng tác dụng với hơi nước trong không khí ẩm tạo thành Cu(OH)2 màu xanh.

B.

Đồng bị oxi hoá bởi oxi không khí tạo ra CuO (đen), CuO tác dụng với hơi nước tạo ra Cu(OH)2 màu xanh.

C.

Trên bề mặt đồng bao phủ bởi một lớp màng oxit CuO, CuO tác dụng với CO2 tạo ra CuCO3 màu xanh.

D.

Trong không khí ẩm, với sự có mặt của khí CO2, trên bề mặt đồng bị bao phủ bởi một lớp màng cacbonat bazơ màu xanh (Cu(OH)2.CuCO3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong không khí ẩm, với sự có mặt của khí CO2, trên bề mặt đồng bị bao phủ bởi một lớp màng cacbonat bazơ màu xanh (Cu(OH)2.CuCO3).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...