Các vật dụng bằng đồng bị oxi hoá, ta có thể dùng hoá chất nào sau đây để đánh bóng đồ vật như mới?

A.

Dung dịch HCl.

B.

Dung dịch HNO3.

C.

Dung dịch NH3.

D.

Dung dịch C2H5OH, đun nóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch C2H5OH, đun nóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...