Các vạch trong dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau?

A.

Vùng tử ngoại.

B.

Vùng ánh sáng nhìn thấy.

C.

Vùng hồng ngoại.

D.

Vùng ánh sáng trông thấy và một phần thuộc vùng tử ngoại.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...