Các vạch trong dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau?

A.

Vùng tử ngoại.

B.

Vùng ánh sáng nhìn thấy.

C.

Vùng hồng ngoại.

D.

Vùng ánh sáng trông thấy và một phần thuộc vùng tử ngoại.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...