Các từ: SQR, SQRT, REAL là

A.

Tên dành riêng

B.

Tên do người lập trình đặt

C.

Tên đặc biệt

D.

Tên chuẩn

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...