Các trung tâm du lịch biển được phát triển mạnh ở Quảng Ninh và Hải Phòng là:

A.

Sầm Sơn, Đồ Sơn, Lý Sơn.

B.

Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn.

C.

Đồ Sơn, Lý Sơn, Côn Sơn.

D.

Đồ Sơn, Mĩ Khê, Vũng Tàu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...